Соларна централа Drain Back

Соларната централа е произведена по системата Drain Back за оползотворяване на слънчевата енергия. Произвежда се в разновидности с 1, 2 или 3 бр. помпи. В зависимост от модела към соларната централа могат да се подвключат до 12 слънчеви колектори DB на височина до 18 метра. Соларната централа (модел с 2 или 3 помпи) е с функция за управление / изток - запад / за слънчеви колектори с различна ориентация.

Основни функции:
• помпа Drain Back с много малка мощност
• функция изток - запад (модел с 2 или 3 помпи)
• елекронно управление в комплекта
• цифрова технология за постигане на максимални положителни резултати от слънчевата енергия

Предимства при използване на Drain Back централа в слънчева инсталация:
- работният флуид е вода
- няма опасност от прегряване на системата
- по-малка консумация на електрически ток
- по-малък диаметър на тръбите
- отпада необходимостта от: резервирано захранване (UPS), акумулатор, управление, незамръзваща течност, разширителен съд, предпазна арматура, помпена група, манометър

хидравлична схема -

1 2 3 4