Особености при монтажа

Особености при монтажа на фамилна слънчева система

I. Избор на място за монтаж на бойлерната инсталация. Преди да се монтира слънчевата система е необходимо да се съобразят няколко основни фактора, от които зависи правилната работа на колектора:

1. Инсталацията трябва да бъде ориентирана на Юг.
2. Не трябва да има външни фактори ( други сгради, дървета, комини, планини и т.н.) възпрепятстващи попадането на слънчевото греене върху повърхността на колектора.
3. Ъгълът който сключва повърхността на колектора да бъде 45º спрямо хоризонта.

II. Монтаж на стойката. В повечето случай, ако покрива не е хоризонтален се налага монтирането на адаптираща стойка, която не се включва в окомплектацията.

1. Ако покрива е хоризонтален: монтирайте оригиналната стойка както е описано в инструкцията.
2. Ако покрива е наклонен, следвайте следната последователност:
2.1. Направете правоъгълна рамка от железен профил ( пр. 40х30х3) с размери равни на крачетата на оригиналната.
2.2. Изберете място на покрива където ще се монтира системата като съобразите и следните фактори:
2.2.1 Максимално къс тръбен път от външната част на сградата
2.2.2 Съобразете и по-горе изброените фактори.
2.3. След като ориентирате рамката на Юг монтирайте 4 броя крачета, така, че същата да бъде в хоризонтално положение.
2.4. Закрепете стойката здраво за покрива, като я захванете за гредите на конструкцията.
2.5. Ако е необходимо укрепете допълнително изградената конструкция.
2.6. За керемиден покрив - Местата където крачетата излизат над керемидите, направете отвор и поставете обратно керемидата на мястото й, като затворите добре със изолация и битумен силикон.
2.7. Монтирайте оригиналната стойка върху вече изпълнената рамка. Сглобяването на оригиналната стойкастава както е описано в инструкцията. Когато монтирате колектора на наклонен покрив със скат със южно изложение намалете дължината на стойката (обикновено задните две крачета) така, че ъгъла на вакуумните тръби да остане 45 º спрямо хоризонта.Това се налага за да може, да се оптимизира работата на инсталацията целогодишно. Повдигнете предния край на системата на около 15-20 см над покрива за да не се затрупа със сняг през зимата.
2.8. Проверете правите ъгли които трябва да сключват профилите формиращи равнината под вакуумните тръби.
2.9. Монтирайте рефлекторите върху стойката.

1 2 3 4 5