Референции

Едни от най-големите търгове спечелени в областа на климатичната техника от фирма КОВЕКС:
ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ (1993), АМЕРИКАНСКО ПОСОЛСТВО (1994 до 2000), ДЗИ (централно управление и клонове 1994), КРЕДИТНА БАНКА (1995) МИТНИЦА гр. Видин (1995), КОМИТЕТ ПО ЕНЕРГЕТИКА (1998), ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (1999), МОБИКОМ (2000), МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ (2000), ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - Пловдив ЕАД (2001), МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (2002),АРОМА КОЗМЕТИКС (2002),МИНИ МАРИЦА ИЗТОК 2 (2003)

В рамките на седем години фирма КОВЕКС монтира над 3500м2 колекторна площ

РТК - ООД / МОБИКОМ / е от една година в делови отношения с фирма Ковекс ЕООД - за монтаж, гаранционно подържане и профилактика на климатичните системи СПЛИТ за техническите обекти. За този период от време специалистите на фирмата са монтирали около 50 системи.
Монтажът се извършва на високо професионално ниво при добри цени. Стриктно се спазват гаранционните задължения и договорените изисквания за профилактика на съораженията. Тези обстоятелства създават сигурност в нашата дейност и са повод за ползване и в бъдеще на услугите на КОВЕКС ЕООД.

Американското посолство в София


Американското посолство в София е ползвало услугите на фирма Ковекс за доставката, инсталацията и подръжката на климатична техника в някой от офисите си и резиденциите си. Изискванията ни отностно поръчаните стоки и услуги бяха изцяло задоволени.
Посолството има два договора за подръжка с Ковекс, единият от които беше подновен. Хората от фирмата са добри специалисти, реагиращи бързо и адекватно на нашите нужди. Те с готовност и изцяло извършват работата си според нашите изисквания.

КОМИТЕТ ПО ЕНЕРГЕТИКА


Комитетът по енергетика е клиент на фирма Ковекс ЕООД от месец декември 1998г. Фирмата е предоставила най - добрата оферта за доставка, монтаж, гаранционен срок и извън гаранционен сервиз. В сградата на КЕ са монтирани 22 мултисплит и 8 сплит системи марка SAMSUNG от фирма Ковекс ЕООД. Служителите на фирмата притежават висок провесионален опит и изпълниха в срок и качествено задълженията си по доставката и монтажа на климатиците.

СГП АП - САЙПРИС е клиент на фирма Ковекс от месец май 1995г. За това време чрез фирма Ковекс ЕООД - София, СГП АП - САЙПРИС извърши климатизация на следните обекти в София:
  • Административни сгради на: Главбулгарстрой, Геопланпроект, Център за подготовка на кадри и други;
  • Административни сгради в градовете:
    Варна, Силистра, Девня и Плевен;
Патентно ведомство е клиент на фирма Ковекс ЕООД от 1994г. За периода 1994 - 2000г.във ведомството са монтирани около 90 броя климатични системи прозоречен и разделен тип.
Фирмата има богат опит и предлага добри условия за доставката, монтажа, гаранционния и извън гаранционния сервиз на широка гама климатични системи. Служителите на Ковекс ЕООД са добри специалисти познаващи повечето модели от предлаганите на пазара климатични системи, работят професионално и изпълняват точно поетите си задължения.

Електроразпределение - Пловдив ЕАД


Ковекс ЕООД гр. София е контрагент на Електроразпределение - Пловдив ЕАД в резултат на спечелена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж климатична техника.
Фирмата представи оптимално технико - икономическо предложение. След подписване на договора за изпълнение, бе създадена много добра организация за монтаж. Специалистите на фирмата демонстрираха висока професионална подготовка и култура на работа.
Стрикно се спазват гаранционните задължения и договорените изисквания за профилактика на съораженията.
Гореизложените наши констатации по отношение на Ковекс ЕООД ни дават основание да твърдим, че фирмата е надежден партьор в областа на климатичната техника.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО


За фирма Ковекс ЕООД в качеството на изпълнител на обществена поръчка за доставка и монтаж на комфортни климатизатири.
Министерството на регионалното развитие и благоустройство влезе в делови отношения с фирма Ковекс ЕООД след проведен конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на климатизатори. Фирмата представи оптимално технико - икономическо предложение. Веднага след подписване на договора фирмата прояви голяма организационна гъвкавост вседствие на което климатизаторите бяха доставени и монтирани в договорения срок.
В двустранните отношения фирмата прояви конструктивен подход, изразяващ се в:
  • безупречно подготвени аргументи за технически решения при монтажа;
  • приема ред и процедури, предложени от другата страна по време на деловите отношения;
  • всички неясноти се отсраняват по пътя на преговори с възложителя;
  • мениджърът на фирмата лично се ангажира с решаването на проблемите, показва щедрост при делегиране на права, с което улесни деловите отношения;
Горните наши констатации по отношение на Ковекс ЕООД ни дават основание да теърдим, че фирмата е желан партньор в доставката, монтажа и обслужването на климатична техника.

НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПОДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

За фирма Ковекс ЕООД в качеството на изпълнител на обществена поръчка за доставка и монтаж на комфортни климатизатири.
Поделение Информационни системи и технологии влезе в делови отношения с фирма Ковекс ЕООД след проведен конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на климатизатори.
Веднага след подписване на договора, фирмата прочви голяма организационна гъвкавост в следствие на което климатизаторите за по малко от договорения срок бяха доставени и монтирани на обекта, намиращ се в градовете: Дупница, Карлово, Варна, Мездра, Г. Оряховица, Димитровград, Ст. Загора, Пловдив и София.
В двустранните отношения фирмата прояви конструктивен подход, изразяващ се в:

- безупречно подготвени аргументи за технически решения при монтажа;
- приема ред и процедури, предложени от другата страна по време на деловите отношения
- всички неясноти се отсраняват по пътя на преговори с възложителя
- мениджърът на фирмата лично се ангажира с решаването на проблемите, показва щедрост при - делегиране на права, с което улесни деловите отношения;

Горните наши констатации по отношение на Ковекс ЕООД ни дават основание да твърдим, че фирмата е желан партньор в доставката, монтажа и обслужването на климатична техника.