Програмни изчисления

Сравнителна графика между необходимата енергия за потребление и произведената енергия от слънчевия колектор

 

Средно дневни максимални температури, произведени от слънчевия колектор

 

Графика на технико-икономическата ефективнот на слънчевия колектор