Принцип на действие

Принцип на действие на топлинната тръба

Принципа на действие на топлинната тръба е елементарен. Във тънката тръба е затворено много малко количество флуид. Под действие на топлината абсорбирана от селективната повърност на тръбата, флуида (вода) се изпарява (преминава в газова фаза), излиза от вакуумната среда, без да напуска тръбичката и влиза в кондензатора. Това е края на тръбичката. Там отдава топлината на течността която обтича гилзата на кондензатора посредством суха връзка. След като е отдала топлината с температура която достига до 250°С, флуида отново се втечнява и по гравитачен път се връща на дъното на тръбичката, където започва нов цикъл. Този процес се повтаря многократно в рамките на деня.Течността е фабрично затворена в тръбичката. Не се допълва и не се пълни. Тръбата има индикатор за нарушаване на вакуума както и "гетер" (вещество поглъщател), събиращ отделящите се молекули от материалите намиращи се във валуумна среда.

Сигурността и стабилността между стъклото и метала се реализира от патентованата термокомпресираща технология. Вдопълнение на основните преимущества за издържане на претоварване от високо налягане и термичен шок, всички Seido топлинни тръби притежават много други характеристики. Устойчиви са на замръзване благодарение на специално изработената "незамръзваща" топлинна тръба : ниски топлинни загуби дължащи се на "ефекта на термодиода". По-голяма ефективност се постига благодарение на циркулационния процес на изпарение и кондензация на работната течност в топлинната тръба; повишаването на енергията чрез освобождаване на латентната (остатъчна) топлина от работната течност е по-голяма от тази освободена при термо кондукция.