Предимства

Предимства на вакуумните колектори Seido пред другите плоски плоски и вакумни колектори

Сравнение на ефективността на Seido тръбите с други колектори

1. По-висока ефективност на вакуумните колектори спрямо плоските от 2 пъти лятно време до 4,5-5 пъти през зимно време.
2. Почти нулево ветрово натоварване на вакуумния колектор (обуславящо се от тръбната конструкция), в сравнение с плоския колектор.
3. Много по-високо вакуумно изолиране постигнато на тръба, в сравнение с плоския колектор.
4. Ефект на термодиода, обуславящ връщането на топлина от повърхността на колектора към околната среда ( вж. Термографската снимка)
5. Много по-динамичен режим на работа на вакуумните колектори.
6. По-високи работни температури на вакуумните колектори.
7. Бърз монтаж (всяка тръба индивидуално) на вакуумните колектори, без необходимост от специални устройства.
8. Лесна смяна на тръба, обуславена от сухата връзка между вакуумната тръба и колекторната тръба.
9. Ефективност при облачно време. 150 - 200W 
10. Не задържат сняг и прах.
11. Висококачествено боросиликатно стъкло, позволяващо устойчивост на тръбата на градушки до 35 мм на зърното.
12. По-висока ефективност на един квадратен метър вакуумно-тръбна колекторна площ спрямо плоските колектори.
13. Директния вакуум изтеглен в тръбата, обуславя работата на абсорбера в условия без конвективни загуби, за разлика от технологията на двойната стъкленица с вакуум между стените.
14. Работния флуид в топлинната тръба е вода. Водата има най-високо топлинно число, т.е. при конденз отделя най-голямо количество латентна температура.